Webwinkeliers die veelvuldig gebruik maken van Google AdWords willen graag inzicht hebben in het zoektraject dat klanten hebben gevolgd om tot een aankoop over te gaan.  Google AdWords Search funnels biedt de mogelijkheid aan webwinkeliers om per conversie inzicht te krijgen in de zoekwoorden die zijn ingetypt voor een aankoop, maar ook via welk zoekwoord klanten de website voor het eerst gevonden hebben. Daarnaast maakt de Search funnel inzichtelijk hoe vaak klanten geklikt hebben voordat ze een aankoop doen en hoeveel tijd er tussen de eerste klik en aankoop zit.

Waar kan ik de Search Funnel vinden?
Allereerst kunt u de AdWords Search funnel terug vinden onder rapportage in uw Google AdWords account. Wanneer u op conversies drukt, ziet u aan de linkerkant van uw Google AdWords account “Zoektrechters” (in Engels: Search Funnels). Nadat u daarop heeft geklikt, komt u op de pagina waarop u uw conversies inzichtelijk kunt maken.

Wat kan ik allemaal doen met de AdWords Search Funnel?
De volgende zaken kunt u met de AdWords Search Funnel inzichtelijk maken:

– Aantal keren dat klanten op uw advertenties hebben geklikt voordat ze een aankoop doen.
– Aantal keren dat klanten uw advertentie hebben gezien voordat ze een aankoop doen.
– Hoelang het heeft geduurd voordat klanten tot een aankoop zijn overgegaan (in dagen en in uren)
– Assisted-click conversion: hiermee kan de rol van de verschillende zoekwoorden van het conversie-pad inzichtelijk gemaakt worden. Over het algemeen klikken klanten meerdere keren op uw advertentie en maken ze gebruik van verschillende zoekwoorden in Google. Zo kan het ene zoekwoord ter oriëntatie zijn geweest (assisted-click) en het andere zoekwoord tot de conversie hebben geleid (last-click). Dit kunt u ook doen voor het aantal vertoningen.
– De mogelijkheid om paden inzichtelijk te maken vanaf de eerste klik (First click) en vanaf de laatste klik (last click). Zo kunt u per advertentiegroep het conversiepad analyseren (oa. tijd en aantal kliks).
– Tenslotte heeft u de mogelijkheid om de conversie-paden voor kliks en vertoningen per stap inzichtelijk te maken gebaseerd op zoekwoord, advertentiegroep en/of AdWords campagne.

Zie het volgende YouTube filmpje voor meer informatie over AdWords Search Funnels:
AdWords Search Funnel

Opmerkelijk is dat de AdWords Search Funnel geen gebruik maakt van het ‘last cookie counts principe’. In het verleden maakte Google alleen gebruik van de laatste cookie die op de computer van de klant was geplaatst voor het meten van de conversie. Met de introductie van de AdWords Search Funnel laat Google nu zien dat het elke stap die uiteindelijk leidt tot een conversie meet.

Uit het voorgaande blijkt dat de AdWords campagne van een webwinkelier nu nog inzichtelijker kan worden gemaakt via AdWords Search Funnels. Dit heeft als voordeel dat AdWords campagnes beter kunnen worden geoptimaliseerd waardoor het verkopen van producten of diensten via dit kanaal nog (kosten)efficiënter wordt. Het dient daarom als aanbeveling, indien u gebruik maakt van AdWords, om de AdWords Search Funnel te gebruiken.