Over 2commerce

2Commerce.nl is een webwinkel blog gericht op webwinkeliers (starters en MKB). 2commerce.nl biedt een webwinkelier een starterskit, ideeen, praktische tips, voorbeelden (cases) en nieuws over webwinkels in Nederland aan.

2commerce.nl:

*  Startende MKB webwinkeliers betrouwbare, toepasbare informatie bieden over het starten en runnen van een webwinkel.
*  Ondernemers in spe te inspireren en motiveren om een webwinkel te starten.
*  Een platform bieden voor ondernemers en professionals in de e-commerce branche om te netwerken, te discussieren en kennis uit te wisselen.

Heb je vragen en/of opmerkingen neem dan gerust contact op met het team van 2commerce.nl; info@2commerce.nl